Home
Bedrijfsprofiel
Mediation
Trainingen
Coaching
Contact

Arno Callemeijn
Communicatie & Conflicthantering

Postbus 4999
6202 TD Maastricht

06 - 13 11 71 51
info@ac-conflicthantering.nl

 

Ontwerp & realisatie: DesignerWorks / Inter-Media

Mediation in Buurtsituaties

  Samenleven doen we met elkaar. In een goede buurtsituatie kan men als buren op elkaar rekenen en is het dicht bij elkaar samenleven aangenaam. Vandaar het spreekwoord "beter een goede buur dan een verre vriend".

Veiligheid en betrokkenheid

Goede buren accepteren elkaars leefwijze. Ze spreken met elkaar over mogelijke overlast. Zo nodig maken ze afspraken waarin iedereen zich kan vinden. Het besef dat je elkaar nodig hebt verhoogt het gevoel van veiligheid en betrokkenheid.

Samen op zoek naar verbindende belangen en een verdraagzame burenrelatie

Mediation kan een oplossing zijn als buren of buurtgenoten van elkaar overlast ervaren en niet bij machte zijn om samen tot een oplossing te komen. Mediation kan voorkomen dat het conflict escaleert. De mediator zoekt als neutrale derde samen met de partijen naar de belangen die elkaar verbinden en die de grondslag kunnen bieden voor een gezamenlijk gedragen oplossing. Zo kan er weer een verdraagzame burenrelatie ontstaan.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Arno Callemeijn Communicatie & Conflicthantering © 2014 |** Algemene voorwaarden |** Privacy policy |** Disclaimer |